Wat is gastouderopvang?

De basisvoorwaarden voor mijn gastouderopvang zijn een kindvriendelijke, stimulerende en veilige omgeving bieden, waarin elk kind en ouder zich welkom voelt en herkent.

IMG_7534

Er is spelmateriaal aanwezig dat functioneel is voor de diverse ontwikkelingsgebieden voor baby′s van 0 tot 1,5 jaar en voor kinderen van 1,5 jaar tot en met 4 jaar.

Door het kunnen geven van zowel individuele als groepsgerichte aandacht, krijgt het kind de kans zich zo volledig mogelijk te ontplooien en wordt de algehele ontwikkeling optimaal gestimuleerd.

Hoofddoel is de kinderen te laten spelen, alleen en met anderen.

Doordat Gastouderschap De Blauwe Driehoek kleinschalig is kan er volop aandacht gegeven worden aan elk individueel kind.

Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden, normen, regels van de maatschappij waarin zij leven, leren kennen en zich eigen maken. Zo kunnen zij hun weg vinden in de maatschappij. Gastouderschap De Blauwe Driehoek biedt hiertoe een uitgelezen mogelijkheid omdat het een bredere samenlevingsvorm is dan het gezin waarin het kind opgroeit.

Het functioneren binnen een groep biedt mogelijkheden om zich de algemeen geldende waarden, normen en regels van de samenleving, eigen te maken. Wat de algemeen geldende waarden en normen zijn, omvatten we vaak in een intuïtief gevoel: ″zo gaat dat hier″, ″zo doen we dat″.

Bij de ontmoeting met andere culturen zien we dan dat wat voor ons ″gewoon″ is, niet voor iedereen en overal geldt. Kleine kinderen zijn erg gevoelig voor het ″zo doen wij het hier″, zij nemen deze waarden en gedragingen snel over wanneer zij dit van de groep zien.

Gastouderschap De Blauwe Driehoek probeert voortdurend bewust te zijn van haar voorbeeldfunctie: kinderen hebben een sterke neiging volwassenen te imiteren en dus moet het gedrag dat de kinderen aangeleerd wordt ook gedemonstreerd worden. Enkele normen en waarden die Gastouderschap De Blauwe Driehoek hanteert:

  • Luisteren naar elkaar
  • Wachten op je beurt
  • Elkaar respecteren
  • Rekening houden met elkaar

Ik ga ervan uit dat als kinderen ondervinden dat jij rekening met hen houdt, hen accepteert en naar hen luistert, zij ook met jou/anderen rekening zullen houden en naar jou/anderen zullen luisteren. Zij zullen dit voorbeeldgedrag als de geldende norm gaan hanteren.

Daarnaast wil ik de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor mensen en materie in hun leefomgeving. Daarvoor moet ik hun de verantwoordelijkheid geven die zij aankunnen: we dragen samen zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Ik leer de kinderen zorg te dragen voor zichzelf, anderen, het speelmateriaal en de binnen- en buitenruimte. Bijvoorbeeld niet met speelgoed gooien, want dan gaat het kapot of iemand bezeert zich. Speelgoed regelmatig opruimen; alles op een vaste plaats, zodat anderen het weer gemakkelijk kunnen terugvinden. Jezelf aan- en uitkleden. Als je gemorst hebt, zelf een doekje pakken en dit opruimen.

Het uitgangspunt om de juiste waarden en normen over te brengen is een positieve houding. Dat betekent dat gewenst gedrag wordt beloond met een compliment, met speciale aandacht. En, een ″ongelukje″ wordt benoemd en samen met het kind maken we het schoon. Dit benoemen van dergelijke ongelukjes doen we met een accepterende houding. Soms zoekt een kind bewust de grenzen op. Het kind mag hiermee experimenteren, het hoort bij de ontwikkeling. Ik benoem het gedrag wat ongewenst is en geef een voorbeeld van gewenst gedrag in die situatie. Ik maak afspraken met het kind en maak duidelijk wat de regels zijn en waar de grens is, als een kind hier tegenaan loopt.

2 gedachten over “Wat is gastouderopvang?”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s